Nettbasert dugnad

 • Dugnaden AS etablerer og følger opp nettbutikk kostnadsfritt for klubben
 • Medlemmene bestiller og betaler kampanjeproduktene direkte i nettbutikken
 • Dugnaden AS sender produktene samlet til klubben som organiserer utlevering/henting
 • Dugnaden AS overfører avtalt overskudd til klubben

Hva er positivt for klubben?

 • Nettbasert dugnad er enkelt, smart og lønnsomt
 • Flere dugnader i året, mer penger i klubbkassa! Dugnaden.no har mange forbruksprodukter. Egen nettbutikk gir mulighet til å legge inn «egne» produkter
 • Klubben får pengene umiddelbart etter avsluttet dugnad. Slipper å sende ut faktura eller håndtere kontanter
 • Mindre administrasjon og tidsforbruk
 • Kostnadsfri nettbutikk for klubben

Hva skal klubben gjøre?

 • Sende ut felles skriv/dugnadsmail til alle medlemmer. Bruk gjerne nettsider, Facebook, mail etc.
 • Hovedklubben forplikter seg til å gjennomføre minimum to fellesdugnader per år og lage plan for utleveringsdatoer (Eksempel: Den 1. mandagen i hver mnd). Og til enhver tid ha oppdatert informasjon om dugnad og utlevering på deres hjemmeside, Facebook etc.
 • Informere lagledere og trenere om avtalen slik at lagstyrte dugnader går via den nettbaserte dugnadsbutikken

Nettbasert dugnad – enkelt, smart og lønnsomt!

Digital dugnad